ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΛΗΡΩΣΗ ΘΑΥΜΑ

ΟΡΟΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΑΥΜΑ

fb diagonismos psistarakia

 

1.Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η εταιρεία «ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΚΛΑΠΑΚΗΣ ΑΒΕΕ» με έδρα την Αθήνα (οδός Σουλίου 40 , Ζεφύρι) (περαιτέρω ο «Διοργανωτής»), προκηρύσσει διαγωνισμό (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»), με την ονομασία “Καλές Γιορτές με δυο ηλεκτρικά ψησταράκια ΘΑΥΜΑ”, ο οποίος θα διενεργηθεί δια του διαδικτυακού τόπου https://www.facebook.com/%CE%98%CE%91%CE%A5%CE%9C%CE%91-%CE%A8%CE%B7%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CE%9A%CE%BB%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BA%CE%B7%CF%82-1448137991868950/

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στον όρο 3 κατωτέρω, δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι είναι άνω των 18 ετών.

3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: α. οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, β. τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών. γ. πολλαπλές εγγραφές – συμμετοχές από τον ίδιο λογαριασμό. Σε περίπτωση κατά την οποία συμμετάσχει στο διαγωνισμό πρόσωπο το οποίο δεν δικαιούται να συμμετάσχει και υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι ο τυχερός του δώρου, η συμμετοχή του θα ακυρώνεται, θα εκπίπτει του σχετικού δικαιώματος και δεν θα του χορηγείται το αντίστοιχο δώρο.

4. Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 09/12/2016 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την 06/01/2016, (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού για εύλογη αιτία, με σχετική ανακοίνωση στο https://www.facebook.com/%CE%98%CE%91%CE%A5%CE%9C%CE%91-%CE%A8%CE%B7%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CE%9A%CE%BB%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BA%CE%B7%CF%82-1448137991868950/

5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να εγγραφούν κάνοντας “Like” στη Facebook Page του ΘΑΥΜΑ Ψησταριά Κλαπάκης και “Like” στο διαγωνισμό. Σημειώνεται ότι συμμετοχές από ψεύτικους Facebook λογαριασμούς δε γίνονται δεκτές, ενώ περιπτώσεις απάτης διώκονται δια της νομίμου οδού.

6. Δώρα. Το δώρο του Διαγωνισμού είναι: Δυο ηλεκτρικά ψησταράκια ΘΑΥΜΑ, ένα για κάθε νικητή. Το Δώρο είναι προσωπικό και οι νικητές του Διαγωνισμού δεν έχουν το δικαίωμα μεταβίβασης αυτού ή ανταλλαγής του με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.

7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητή Διαγωνισμού. Οι νικητές θα αναδειχθούν βάσει κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη του Διαγωνισμού. Η κλήρωση θα γίνει ανάμεσα σε όλες τις έγκυρες ηλεκτρονικές συμμετοχές.

8. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή των Δώρων. Ο Διοργανωτής θα ενημερώνει: (α) όλους τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό σχετικά με τα στοιχεία των νικητών, με ανάρτηση των στοιχείων του στο Διαδικτυακό Τόπο (www.thayma.com.gr)

και ειδικότερα με ανάρτηση αποκλειστικά και μόνο των ονοματεπώνυμων των νικητών και όχι οποιουδήποτε άλλου προσωπικού δεδομένου αυτών και (β) τους νικητές του Διαγωνισμού μέσω e-mail. Σε περίπτωση που κριθεί ότι κάποια συμμετοχή δεν ήταν έγκυρη, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου, και η Διοργανώτρια δικαιούται να διαθέσει το Δώρο κατά την κρίση της. Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τους όρους που έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο και δεν αντιβαίνει στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, στα χρηστά ήθη και στη δημόσια τάξη, (β) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5 ανωτέρω, (γ) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, αυτή καθ’ εαυτή η συμμετοχή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου και (δ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα του Διοργανωτή, εντός του χρονικού διαστήματος από την Έναρξη μέχρι τη Λήξη του Διαγωνισμού.

9. Άρνηση αποδοχής των Δώρων. Σε περίπτωση που κάποιος από τους νικητές του Διαγωνισμού δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο του, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου.

10. Πληροφορίες – Παράπονα. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο: 210 2480 667 , από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) ή να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

11. Προσωπικά Δεδομένα. Ο Διοργανωτής σας ενημερώνει ότι ο κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, ως εκτελούσα την επεξεργασία, θα επεξεργασθούν προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, κατά την έννοια του ν. 2472/1997, με αποκλειστικό σκοπό τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, την ανάδειξη των νικητών αυτού και την απόδοση του Δώρου σε αυτούς. Εννοείται ότι μετά την απόδοση του Δώρου, οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικά ή μη των συμμετεχόντων/των νικητών του Διαγωνισμού θα καταστρέφονται.

12. Χορηγία – Διαχείριση διαγωνισμού. Αυτός ο διαγωνισμός δε χορηγείται ή διαχειρίζεται με κανένα τρόπο από το Facebook.

13. Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.